Fastighetstransaktioner i praktiken

520 kr inkl moms

Av Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren
Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner:

* Fastighetsöverlåtelse
* Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv
* Fastighetsreglering
* Klyvning

Kategori:
Läs mer

Av Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren
Wolters Kluwer

 

Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner:

* Fastighetsöverlåtelse
* Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv
* Fastighetsreglering
* Klyvning

 

Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv. I ett inledande avsnitt redovisas de regler för fast egendom, rättigheter i fastighet, byggrätter m.m. som är väsentliga att känna till för att kunna bedöma en fastighets möjliga användning och värde.

 

Boken behandlar vidare finansieringsfrågor, den lagstiftning som är aktuell vid en kontroll av en fastighet och dess belastningar samt innehåller en allmän genomgång av hur en due diligence genomförs. Grundläggande besked ges även om transaktioner av särskilda rättigheter till en fastighet, såsom lokalhyresavtal.

 

Fastighetstransaktioner i praktiken är en koncentrerad handledning för advokater, mäklare och andra som arbetar med fastighetstransaktioner. Boken beskriver ur ett praktiskt perspektiv ett stort antal frågor som ”säljare och köpare” ställs inför och ger även besked till ledning för val av transaktionsform.

 

Är du intresserad av att gå en kurs inom Fastighetstransaktioner? Vi kan erbjuda följande kurser:

Grundkurs fastighetsrätt

Avtal i exploateringsprocessen

Fastighetsöverlåtelse – lilla kursen

Köp och försäljning av fast egendom