Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

668 kr inkl moms

Av Nils Larsson, Stieg Synnergren

I denna handbok behandlas:

  • jordbruksarrende
  • bostadsarrende
  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende
  • allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt.
Kategori:
Läs mer

Av Nils Larsson, Stieg Synnergren
Norstedts Juridik

 

I denna handbok behandlas:

  • jordbruksarrende
  • bostadsarrende
  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende
  • allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt.

 

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är den enda bok som behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras och avgränsas mot nyttjanderätt närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.

 

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är en koncentrerad handledning för hur parterna ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem. Boken innehåller också formulär för avtal och uppsägningar m.m.

 

Är du intresserad av att gå en kurs inom Arrende och nyttjanderättsavtal? Vi kan erbjuda följande kurser:

Arrende och partiell nyttjanderätt – stora kursen